Остеопороза – фактори, които повишават риска от нея