Важно за менопаузата – нов метод за установяване на появата й