Безплатно измерване на костна плътност в Севлиево на 24 юни